Duzhurmatu valisi şehirden ayrıldı
3 kaynak: Tutuklama emri çıkarıldık

Duzhurmatu, 2017, duzhurmatu ilçe valilik binası foto:kirkuknow

Leyla Ahmet-Selahettin

Hasan zeynelabidin, bazı suçlamalar için tutuklama emri aldı ve şehirden gitti, ve bu kirkuknow için 3 kaynağa göre.

Salı 29 ekim, bir güvenlik kuvveti gitti valilik binasına ve hasan'ın evini onu tutuklamak için gitii, fakat ondan sonra şehri terk edip ve Bağdat'a gittiğini anladılar.

Yüksek güvenlik görevlisi (kirkuknow)'a söyledi, valiyi tutuklama emri selahattin'de nazaha ekibinden geldi, güvenlik güçleri görevlerini yerine getirmek istediklerinde valilik binası ve evini aradılar ama orada değildi.

"Vali, Irak cezalarının 340 maddesiyle suçlandı, eski bir dava ile ilişkisi var, pozisyonuna gelmeden önce" kaynağın sözlerine göre.

Bu dava maddesi 7 yıldan daha kısa olması gereken tutukluların cezası ile ilgilidir, görev ve pozisyonlarına zarar veren çalışanlara için.

Duzhurmatu bölge bir konseüyesi-şehirler meclisi birkaç gün önce parlamento kararıyla iptal edildi- (kirkuknow)'a dedi "vali pozisyonunu almadan önce selahattin sağlık müdürü olarak görev yaptı, çeşitli yolsuzluk davaları var, bu yüzden onun için tutuklama emri var".

Bu üye, isminin söylenmesini istedi, ve dedi "vali 28 ekim ayına kadar çalıştı, ama o günden sonra işine katılmadı ve güvenlik evini aradı".

xurmatw (2)
Duzhurmatu, 2019, duzhurmatu bölgesi valisi olan bir anfal yıldönümünde hasan zeynalabdin'in katılımı foto: valilik ilanı

 
Duzhurmatu valinin ailesi ve evi Bağdat'ta, (kirkunow) kaynaklarına göre Bağdat'a döndü.
 
Konseyin bir başka üyesi isminin yayınlanmasını istemedi, (kirkuknow)'a dedi "Güvenlik güçleri valiyi tutuklayamadı çünkü işte ya da evde değildi, Yine de neden tutuklanması gerektiği açık olmasa da".
 
 2018'in başında duzhurmatu belediye meclisi yeni vali olarak türkmen bileşeninde hasan zeynalabdin'i seçti, Kürt bileşeninde şelal abdul yerine, ancak pozisyondaki çatışmalar nedeniyle, aynı yılın ağustosundan itibaren çalışmaya başladı.
 
Ali haşim hüseyni, duzhurmatu bölge konseyi başkan yardımcısı (kirkuknow)'a dedi "hasan zeynalabdin pazartesiye kadar çalıştı, şimdi 20 gün izin aldı, Bağdat'a döndü, çünkü durum orada korkunç (protestolar nedeniyle) ve ailesi orada".
 
"Bir güvenlik kuvvetinin onu tutuklamak istediğini söyleyen kaynaklar doğru değil, ve evi araştırılmadı, ve şimdi yasaya göre bir bölge müdürü vali işleri yapıyor, hasan'ın izni bitinceye kadar".
 
Duzhurmatu valisi, duzhurmatu valisi, işe başladıktan sonra 2006 yılında selahettin sağlık müdürü iken yolsuzlukla suçlandı.
 
Hasan zeynalabdin, suçlama hakkında, geçen yıl (kirkuknow) 'a dedi "aleyhime açılan dava suçlamaları Irak mahkemesi tarafından selahattin sağlık müdürü görevim hakkında kapatıldı, masumiyetinizi kanıtlayan belgeleri gönderdikten sonra".
 
Duzhurmatu, selahattin şehrinde Irak ve Kürdistan hükümeti arasındaki tek"sorunlu" alandır, Kürt ve Arap nüfusunu oluşturuyor.
 

  • FB
  • Instagram
  • Twitter
  • YT