Engellerle karşılaşıyorlar
Hanekin gençler: protestolardan vazgeçmiyoruz

dyale, ekim 2019, abuleziz piştivan alanı içindeki protestolar, hanekin'in merkezinde foto: havre azad

Havre azad- hanekin

hanekin'deki genç, talepleri cevaplanıncaya kadar protestolarına devam etmeye karar verdi, Ve bu onları bırakma ve eve gitme girişimlerinden sonra.

Hanekin bölgesinde abulaziz pishtiwan sahasında birkaç gün önce protistler başlamış, (kirkuknow) muhabirine göre protestolar her geçen gün genişliyor.

Ilk başta hanekin protestoları Bağdat protestolarını desteklemeye başladı, ama şimdi, kızlar ve erkekler de dahil olmak üzere onlarca genç, iyileştirme ve hükümetin gitmesini talep ediyor.

Saad kakeyi, protesto gösterilerine katılan diyor ki "hükümetin iptali, iş şansı, yolsuzluğun kaldırılması, insanların hayatlarını daha iyi hale getirmek ve hizmet sunmak" bunlar bizim taleplerimiz.

Bağdat'ta ve diğer şehirlerdeki protestolar bir aydır devam ediyor, 250'den fazla sakin öldürüldü ve binlerce insan yaralandı.

xopishandan la xanaqi (4)

Hanekin, 2019, protestocular, engellerle karşı karşıya olduklarını söylüyor, foto: havre azad 

Nebil mehmet, bir sivil eylemci ve protestolara katılım, (kirkuknow)'a dedi "Birkaç protestocu tehdit ve engellerle karşı karşıya kaldı, protestoların genişlemesine izin vermemek için".

Protestocular engellerle karşı karşıya olduklarını söylese de, dyale güvenlik güçleri bu suçlamaları reddetti.

"Bazı protestocuların, aktivistlerin ve gazetecilerin isimlerinin olduğunu iddia eden bazı bilinmeyen insanlar facebook veya telefon ile protestoların durmasını istediler, fakat tüm bu engellere rağmen, protestolar devam ediyor, çoğu genç" nebil dediği gibi.

30 ekim çarşamba günü, hanekin mahkemesinin avukatlarının protestolara katılmasına karar verildi, ancak faaliyet iptal edildi.

Abas zeki, hanekin mahkemesinde avukatların sorumlusu, (kirkunow)'a dedi "protestolara katılmaya ve taleplerini desteklemeye karar verdiler, çünkü Irak'taki sendikalar avukatlar protestoları destekleyeceklerine karar verdiler, ve kasım 4'e kadar işlerini mahkemede boykot etmek".

Zeki, aslında avukatların çoğu hazır olmadığını söyledi, 120 avukattan sadece 25 kişi protestoya katılmaya hazırdı, "pazara erteledik, böylece daha fazla avukat hazır olacak".

xopishandan la xanaqi (3)

hanekin, 2019, Irak ve Kürdistan bayrakları taşıyan onaylamadıklarını ifade eden gençler 

Hanekin'deki protestocular protestolarını günde 2 farklı kez yapıyorlar, sabah 9'dan 12'ye kadar, ve öğleden sonra 3'ten akşam 5'e kadar.

Kerkük'te ve neynava'daki bazı yerler diğerleri vardı , Bağdat Protesto'larını desteklemek için, Hanekin gibi.

Bağdat'ta ve diğer şehirlerdeki protestolar iş şansı, hizmet ve siyasi sistemde değişiklik talep ediyor.

xopishandan la xanaqi (2)

  • FB
  • Instagram
  • Twitter
  • YT