Paralarında kanalizasyon kuruyorlar ve hükümet onları tehdit ediyorlar

Kerkük, kasım 2019, baruthane mahallesi sakinleri kanalizasyon projelerini kendi başlarına inşa ediyor foto: Goran Baban

Goran baban-Kerkük

Kerkük yönetimi, baruthane mahallesinde yaşayanları cezalandırmakla tehdit ediyor, Kanalizasyon projesini kendi başlarına başlattıktan sonra. 

Bu mahallenin 60 evi, her biri 200 bin dinar ödedi, ancak bu para projenin yüzde 70'ini tamamladı.

Vehab salih(71 yaşında), baruthane sakini, (kirkuknow)'a dedi "Parayı projenin sadece yüzde 70'ini toplayabiliriz, daha sonra paramız tükendi, bazı devlet dairelerine gittik, bize yardım etmek yerine bizi cezalandırmakla tehdit ettiler".

"Ortamın sesimize hükümete ulaşmasını istiyoruz, Çünkü şehre çok para geldiğini ve birkaç projenin başladığını gördük, ama hizmet dışı kalacağımızdan korkuyoruz, çünkü abartılı mahallelere hizmet verilmeyeceğini çok duyuyoruz".

Vehab salih dedi "7 yıl boyunca bizi hapse bile tehdit ettiler".

7 yıl boyunca bizi hapse bile tehdit ettiler

Sakinlerinin bu girişimi, mahalleleri için devlet hizmetlerinden vazgeçtiklerinden sonradır, vehab salih dediği gibi.

"Bu mahalle 15 yıldır var, komşular onlarca kez savaştılar çünkü kanalizasyon sokakları kirli hale getirdi, ancak hükümet bunu umursamıyor" vehab salih dedi.

Bu mahalle, 2003’te baas hükümetinin yıkılmasından sonra diğerleri gibi bir abartılı olarak inşa edildi. 

Rakan sait, vekil tarafından kerkük valisi, onlarca kez hizmetlerdeki mahalleler arasında ayrım yapmadıklarını iddia etti, fakat kerkük'teki birkaç Kürt parlamento üyesi, birkaç mahalle hizmet yetersizliği nedeniyle Bağdat’a Rakan Sait'e karşı onaylamamalarına.

Ali hemadi, kerkük vali yardımcısı, (Kirkuknow)'a dedi "Abartılı mahallelerde yapılacak projeler için kerkük yönetimi para ödemeyecek, dava kapanmadı ve Bağdat'tan bu mahalleler hakkında yeni bilgiler ve talimatlar bekliyoruz".

 Abartılı mahallelerde yapılacak projeler için kerkük yönetimi para ödemeyecek

Hemadi diyor ki "Bağdat'tan talimat gelinceye kadar, bu mahallelerde proje yürüten herhangi bir mühendis ya da herhangi bir ofis cezalandırılabilir". 

Kerkük yönetimi son 6 ayda birkaç mühendisi cezalandırdı, çünkü ofislere dönmeden bazı sokaklar için betonlar yaptılar, hemadi cezayı doğruladı ancak cezanın türünden bahsetmedi.

Hevraz nebil (25 yaşında), baruthane sakini, (kirkuknow)'a dedi "ne Kürt valileri ne de arap valileri bizim için hiç faydalı olmadı, Bu problem bazı ailelerin evlerini bu alanda satmasını sağlamıştır".

  • FB
  • Instagram
  • Twitter
  • YT