Bir tüccar bir kilogram uyuşturucu ile tutuklandı

Sadece 2019'da, ticaret ve uyuşturucu kullanma nedeniyle 30 kişi tutuklandı

Leyla ahmet

Dyale polisi uyuşturucu tüccarını tutukladı, hanekin'deki başka bir uyuşturucu grubuna bir kilogram uyuşturucu satmaya çalışıyordu. 

Bu tüccar 29 Aralık Pazar günü hanekin'de tutuklandı ve şimdi Bakube polisine transfer edildi.

Hanekin polisinde sorumlulukları olan yüksek bir kaynak (Kirkuknow)'a dedi "dyale uyuşturucu karşıtı polisi bize birini tutuklamak için hanekin'e gireceklerini söyledi".

Ve dedi "daha önce, birisi hakkında kristal tipinde bir kilogram uyuşturucu bulunduğunu ve uyuşturucu'yla tutuklandığını biliyorduk".

Tutuklanan kişi hanekin dışından ve 27 Aralık, Cuma günü tutuklandı, bu uyuşturucu'yu başka bir uyuşturucu grubuna satacağını itiraf etti, ve bu hanekin polisinin kaynağına göre'dir ve dedi "davası artık hanekin'de değil".

Hanekin'in uyuşturucu karşıtı polisinden başka bir kaynak dedi "tutuklanan kişi normal bir kişi değil, o uyuşturucu tüccarı'dır, şimdi tutuklandı ve daha fazla bilgimiz yok".

 Tutuklanan kişi normal bir kişi değil, o uyuşturucu tüccarı'dır

Zadece hanekin'de, bu yıl 30 kişi uyuşturucu ticareti ve kullanımı nedeniyle tutuklandı, ve bu da hanekin'in uyuşturucu karşı polisinin verilerine göre.

Polisin her iki sorumluluğu da uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının geçen yıla göre arttığını söyledi.

"Hanekin iran sınırındadır ve kürdistanı irak orta ve güney kentlerine bağlar, birçok farklı milletten oluşuyor, ve bu da uyuşturucu kullanımını ve ticaretini kolaylaştırdı", ve bu hanekin polisi kaynağındandır.

Bu yıl boyunca polis, sivil uyuşturucu örgütlerinin yardımıyla insanları uyuşturucudan uyarmak için onlarca etkinlik düzenledi, okulların içinde bile, ancak polis olarak uyuşturucu kullanımının arttığını söylüyorlar.

Tutuklanan insanlar birçok farklı milleti içeriyor ve itiraf ederken, İran'dan tüccarlarla bağlantısı olduğunu öğreniyoruz.

  • FB
  • Instagram
  • Twitter
  • YT