Kerkük ilk kez 4 kadın memurun istihdamını bekliyor

Kerkük, 2019, şehir içindeki bir polis gücü foto: Polis duyurusu

Soran Mehmet-Kerkük

4 Kerkük kadını Bağdat'taki memurların eğitim kursunda ve bittikten sonra hizmet için şehre geri dönecekler. 

Bu 4 kadın Kerkük'te ikamet ediyor ve kursun son aşamasındalar. Geri döndüklerinde Kerkük'ün ilk kez bir kadın subayı olacak.

Halib Ali, Kerkük Polisi genel yönetiminde Polis camiasının yöneticisi (Kirkuknow)'a dedi "4'ü de Kerkük'te yaşıyor ve Bağdat'taki bu kursa katıldılar, Kerkük'e dönüp Polis olarak polis memurları olarak çalışmaya başladıkları kararlaştırıldı".

Bu 4 kadın memurdan topluluk polisi içinde çalışmaya başlamasını istedi, çünkü işleri doğrudan insanların günlük yaşamı ve sosyal problemlerle ilgilidir.

  • FB
  • Instagram
  • Twitter
  • YT