140 maddesi Kazmi programına dahil değildir

Bağdat, 8 Mayıs 2020, Adil Abdulmehdi, Irak'ın eski başbakanı, son kabinesini Mustafa Kazmi'ye verirken foto: bakanlar konseyinin ilanı

Soran Mehmet-Kerkük

Mustafa Kazmi, Irak'ın yeni başbakan'ın programlarında 140 maddesi bahsedilmedi, parlamento üyeleri bunun önceliklerinden biri olmadığından emin oluyor,aynı zamanda, Kürt parlamentosu üyelerinin çoğu ve sorunlu alanlar ona oy verdi.

Mustafa Kazmi kabinesi 7 Mayıs gecesinde, Irak Parlamentosu'na güven aldı, kabine çoğunluk tarafından onaylandı, Ancak programında hiçbir noktada Irak Anayasası'nın 140 maddesi bahsetilmedi, Irak Daimi Anayasası'nın 140 maddesinin mülkiyetinin birleştirilmesi ile ilgilenen.

Cemal Şükür, Kürdistan Ulusal Birliği partisinden Irak konseyi üyesi, (Kirkuknow)'a dedi ki "Irak anayasa'nın 140 maddesi Mustafa Kazmi'nin önceliklerinden biri değil, bu konuda hiçbir şey duymadık".

 Irak anayasa'nın 140 maddesi Mustafa Kazmi'nin önceliklerinden biri değil

"Ancak yeni kabine kurulmadan önce ve Kürdustan ile Bağdat arasındaki müzakerelerde, Kerkük sorunu dikkatle tartışıldı ve bunun yapılması  gerektiğinden emin oldular", Cemal Şükür dediği gibi.

Kerkük'ün ve diğer sorunlu alanların mülkiyeti

Erbil ile Bağdat arasindaki, Irak'ın anayasa'sında 140 maddeye bağlıdır. Irak Federal hükümeti mülkiyeti 3 aşamada, normalleştirme, anket ve sayım karar verme olmalıydı, ancak bu dava hala normalleştirme aşamasını geçemedi.

kirkuk

Kerkük, Mars 2020, Hebat Köprüsü'nden Kerkük kalesinin bir parça görüntüsü foto: Kirkuknow 

Mustafa'nın Kazmi programlarının bir noktasında, Federal hükümetin bekleyen sorunları çözmek için Kürdistan hükümeti ile işbirliği yapacağını söylüyor, ve anayasaya göre her iki taraf arasındaki anlaşmalara saygı göstermek. 

Genel olarak, erken seçim için çalışmak Mustafa Kazmi'nin kabinesinin ana önceliğidir. Ve 140 maddeden bahsetmememizin nedenlerinden biri de olabilir. 

Cemal şükür daha dedi ki "Kürdistan hükümetinin kabine vurgu yapması önemlidir, böylece Mustafa Kazmi 140 madde üzerinde çalışıyor. Mustafa Kazmi'nin bu madde üzerinde çalıştığı bir umut var". 

Şervan Duberdani, Kürdistan Demokrat Partisi Irak temsilciler konseyi üyesi, (Kirkuknow)'a dedi ki "Ondan önce Irak ve Kürdistan bölgesi arasındaki sorunlu alanların durumunun normalleştirilmesi üzerine tartışmalar vardı, geçmiş kabineler'in hepsi hep 140 maddesi sloganını yükselttiler,  ancak bu kez Irak'ın durumu Mustafa Kazmi'nin bu işi yapıp yapamayacağını açıklıyor, ama genel olarak Kazmi'nin kabini değil, ama o maddenin yerine getirilmesine karar veren Kürtler birliği".

  • FB
  • Instagram
  • Twitter
  • YT