Bağdat-Erbil arasında imzalanan Şengal anlaşmasının detayları!

Anlaşma Arapça yazıldı

KirkukNow

Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile Federal Hükümet arasında dün Şengal ilçesinde, yeni bir yönetimin kurulması, yapılandırılması ve güvenliği konusunda bir anlaşma imzalandı.

Erbil ile Bağdat’ın Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert’ın da gözetiminde imzaladıkları anlaşmada şu maddeler yer alıyor:

Şengal ilçesinde güvenliği ve istikrarı yeniden tesis etmek ve koşulları normalleştirmek amacıyla, anayasal ve yargı ilkelerine uygun olarak, Şengal sakinlerinin acılarını gidermek, yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşlerine hazırlık yapmak, idari ve güvenlik çerçevesini yeniden organize etmeyi amaçlıyor. Federal Hükümet ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Birleşmiş Milletler İstikrar ve Yeniden Yapılanma Misyonu ile koordineli olarak aşağıdaki konularda mutabık kalınmıştır;

1- İdari Boyut:

A) Anayasal ve yargı mekanizmaları içinde bağımsızlık, profesyonellik, bütünlük ve kabul edilebilirliğe sahip, ilçeye yeni kaymakamın seçilmesi.

B) Diğer idari pozisyonlar, ilçenin profesyonellik, bütünlük ve sosyal yapı esasları dikkate alınmak kaydıyla, kaymakamın atanmasından sonra iki tarafın oluşturacağı ortak komite tarafından değerlendirilecektir.

2- Güvenlik Unsuru:

A) Bölge içinde güvenlikten Federal Polis, Ulusal Güvenlik ve İstihbarat teşkilatları dışında başka hiçbir kuruluş sorumlu olmayacaktır. Diğer tüm silahlı varlıklar Şengal bölgesinin dışına taşınacak.

B) İç Güvenlik Güçleri’nde 2 bin 500 kişinin istihdam edilerek ilçede güvenliğin güçlendirilmesi. Bu güç içerisindeki görev dağılımı adil bir şekilde ve kamplarda yaşayan göçmenlerin katılımı kayda alınacak.

C) Şengal ilçesi ve çevresinde Kürdistan İşçi Partisi (PKK) örgütünün, varlığını sona erdirmek, örgütün ve şubelerinin bölgede herhangi bir rol oynamasını engellemek.

3- Yeniden Yapılandırma Unsuru:

Ninova vilayet idaresi ile koordineli olarak, ilçede yeniden yapılanma amacıyla Federal Hükümet ile Kürdistan Bölgesel Yönetimi arasında ortak bir komite oluşturulması. Yetki kapsamı ve görevlerinin ayrıntıları, Federal Hükümetin Başbakanı ve Kürdistan Bölgesel Hükümeti Başbakanı tarafından belirlenecek.

4-Yukarıdaki idari ve güvenlik yönü bölümlerinde bahsedilenleri denetlemek amacıyla, anlaşmanın içeriğinin uygulanmasını gözlemlemek için her iki taraftan ilgili kuruluşlar arasında ortak bir komite oluşturulacaktır.

İmza:

Kürdistan Bölgesel Yönetimi Temsilcisi

Rebar Ahmed Halid

İçişleri Bakanı

1 Ekim 2020

Federal Hükümet Temsilcisi

Hamed Rased Faleh

Milli Güvenlik Aparatı Başkan Yardımcısı

1 Ekim 2020

  • FB
  • Instagram
  • Twitter
  • YT