Sağlık Bakanlığı, anayasaya aykırı davranarak Kürtçe’yi kabul etmedi

Kerkük Valiliği Sağlık Müdürlüğü binası. Fotoğraf: Kerkük Sağlık Müdürlüğü Medyası

KirkukNow-Kerkük

 

Irak Sağlık Bakanlığı, Kerkük Sağlık Müdürlüğü yıllık izin belgelerinde Kürtçenin olması gerektiği talebi reddederek, resmi taleplerde sadece Arapça kullanılmasını zorunlu kıldı.

Irak Anayasası’nda Arapça ve Kürtçenin tüm kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılacak belgelerin düzenlenmesinde onaylanmış iki resmi dil olduğunu şart koşuyor.

Kerkük Sağlık Müdürlüğü, 24 Ağustos’ta yayınladığı tebligatta, Irak Sağlık Bakanlığı tarafından aynı 14'ünde yayınlanan karara istinaden laboratuvar, işletme ve halka açık tüm sağlık ruhsatlarının sadece Arapça olarak verilmesine karar verdi.

Kerkük Sağlık Müdürlüğü, verilen izinlerle ilgili bilgiler hem Arapça hem de Kürtçe yazıldığı için bu değişiklikler yeni kabul ediliyor.

Konuyla ilgili KirkukNow’a konuşan Kerkük Sağlık Dairesi Halk Sağlığı Dairesi Başkanı Sabah Namık, “Bakanlık, Kürtçenin resmi dil olarak kabul edilmesine rağmen, yıllık izin değişikliğin resmi bir yazı ile yapılmasını talep etti ve ilgili makamlara haber verdik. Ancak bakanlık bunu reddediyor ve resmi bir mektupta tatillerin Arapça olması gerektiğini vurguladı” dedi.

kitab-3

Irak Anayasasının 4. Maddesi, Arapça ve Kürtçenin Irak'taki iki resmi dil olduğuna yer veriliyor.

Aynı maddenin ikinci fıkrasının (C) bendinde ise resmi dil teriminin her iki dilde belge ve yazışmaların tanınmasını ve bunlarda resmi düzenlenmesini kapsadığı belirtilmektedir.

Kerkük Sağlık Müdürlüğü yetkilisi, değişikliklerin fabrikalardan birinin ürünlerini Musul'a taşımasının ardından başladığını ve çalışma iznini göstermelerini istediklerinde hem Arapça hem de Kürtçe yazıldığını gördüklerini bu nedenle bir tebligat gönderdiklerini söyledi. Tebligatın bir kopyası da bakanlığa, o da bugünden itibaren ruhsatların verilmesinde Kürtçenin kullanılmamasını talep ettiğini dile getirdi.

Sabah Namık, “Departmanımız bakanlığa bağlı olduğu için kararı uygulamak zorunda kaldık. Daha sonra konuyu Cumhurbaşkanı'na iletmek zorunda kaldık. Bu konudaki tebligatı danışmanlarına verdim ve şu anda Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama talep etme sürecindeler” dedi.

Geçen yılın 31 Ağustos’un da Kerkük Valiliği yönetimi, resmi belgelerin düzenlenmesinde resmi yerel diller olan Arapça, Kürtçe, Türkmence ve Süryanice'nin kabul edilmesini talep ederek tüm devlet dairelerine resmi bir yazı gönderdi.

Kürtçenin sağlık ruhsatlarından çıkarılması konusunu takip eden Kerkük vilayetinin Irak Parlamentosundaki temsilcisi Geylan Kadir, “Bakanlıktan anayasada öngörülen bu hakkın iadesini istedik ama bakan talebimizi kabul etmedi” diye konuştu.

Milletvekili Geylan Kadir, “Bundan sonra Cumhurbaşkanı'na bilgi vermek zorunda kaldık, kitabı danışmanlarına verdim ve şu anda Sağlık Bakanlığı'ndan resmi bir yazı ile açıklama talep etme sürecindeler” sözlerini kullandı.

2014 tarihli 7 Sayılı Irak Resmi Diller Kanunu'na göre Irak'ta Arapça ve Kürtçe iki resmi dil olup, federal makamlar ve Kürdistan Bölgesi yetkilileri tarafından verilen tüm belgeler yasaldır.

Kanun hükümlerine aykırı davrananlar uyarı veya para cezası ile cezalandırılır ve mağdur olan her kişi bu Kanun hükümlerine aykırı hareketten dolayı dava açma hakkına sahiptir.

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Kerkük Temsilcisi, sorunun çözümüne yönelik çabaların sonuç vermemesi halinde, “Kerkük'e bu hakkı mahkemeler aracılığıyla geri vermeye çalışacağız” sözlerini kullandı.

  • FB
  • Instagram
  • Twitter
  • YT