KirkukNow, 2023-2026 stratejisi açıkladı

KirkukNow

KirkukNow'un yazı işleri ve idari ekibi, gazetecileri ve paydaşları, kurumun önümüzdeki üç yıl için stratejik planını değerlendirdi. Değerlendirmede; görev, vizyon ve çalışma planını yeniden düzenleyerek, yeni bir yapı hazırladı. Kurum, oturumları sonucu üç kişilik bir yönetim kurulması kararı aldı.

KirkukNow Strateji Çalıştayı, 14 Kasım 2022'de yapıldı ve strateji 8 Ocak 2023 Pazar günü onaylandı.

Onaylanan strateji, 2023'ün KirkukNow için yeni üç yıllık stratejinin uygulanmasının başlangıcı olacaktır.

Yeni strateji, Irak Anayasasında tanımlandığı şekliyle “tartışmalı bölgeler” konusunda geniş deneyime sahip personelimiz, muhabir ve ortaklarımız tarafından yürütülen 11 yıllık basın çalışmasının ve yoğun tartışmaların ürünüdür.

Bu strateji, gazetecilik tecrübemizden ve kaynaklarımızdan en iyi şekilde yararlanmayı, bu bölgelerdeki nüfusa hizmet etmeyi ve profesyonel bir medya ortamı oluşturmayı hedefliyor. 

team kirkuknow
Ahang Hussein-Shorish Khalid -Niyan Omar

 

Stratejiye göre üç üyeli bir yönetim kurulu seçildi: Shorish Khalid (Şoreş Xalid); Direktör/Baş Editör olarak, Niyan Omar; Finans Direktörü CFO ve Ahang Hussein (Aheng Hüseyin) Geliştirme Sorumlusu olarak belirlendi.

Onaylanan stratejiye göre; yasal, idari ve mali, medya ve organizasyon uzmanlarını içeren, cinsiyet eşitliğini dikkate alarak, KirkukNow'a önerilerde bulunabilecek ve performansını izleyebilecek bir danışma kurulu yeniden seçilecek.

KirkukNow, bu alanlarda bir arada yaşamayı teşvik etmek ve bilgiye kolay erişim sağlamak amacıyla “tartışmalı bölgeler” içindeki veya bunlarla ilgili gelişmeleri yayınlamaya odaklanan bağımsız bir medya kuruluşudur.

KirkukNow'un misyonu, Irak'taki tartışmalı bölgelerdeki toplulukları bilgilendirmek ve onlarla bağlantı kurmaktır. Aynı zamanda ülke genelinde gazetecilerin kapasitelerini geliştirmek için çalışıyor. 

“Misyonumuz, tartışmalı bölgelerde önde gelen medya kuruluşu olmaktır” 

Bu stratejinin yazımı, KirkukNow personeli, paydaşları, ortakları, yerel ve yabancı medya ve organizasyon uzmanlarıyla yapılan üç aylık tartışmalar, anketler, çalıştay ve istişarelerin ardından geldi.

Salam Omer
Kirkuk Now'ın eski genel yayın yönetmeni Salam Omer, Internews International tarafından Kirkuk Now'a verilen En İyi Geliştirilmiş Medya Ödülü'nü aldı.

Kurum stratejisini ikinci kez yeniden yapılandırıyor: 2016'nın sonundan sonra, medyayı barışı ve bir arada yaşamayı teşvik etmek için bir araç olarak kullanmak için uzun vadeli bir strateji geliştirdik. Bunu başarmak için KirkukNow, kapsamını Irak Anayasası tarafından “tartışmalı bölgeler” olarak tanımlanan tüm bölgeleri içerecek şekilde genişletmeye karar verdi.

Çok kültürlülük çerçevesinde Kerkük ve Ninova vilayetlerini, Diyala ve Salahaddin vilayetlerinin bazı bölgelerini kapsıyor.

Bu dönemde KirkukNow, tartışmalı bölgeleri profesyonelce haber yaptı, ayrıcalıklardan yoksun gruplar için bir platform görevi gördü. Dini ve etnik topluluklara, yerinden edilmişlere, kadınlara, çocuklara ve medyada sesi iyi duyulmayan herkese ses verdi. Bütün bunlar, profesyonel medyanın uluslararası standartlarına göre gerçek yerel hikayelerin üretimi yoluyla hayata geçirildi.

Birincisi: KirkukNow, profesyonel ve gerçek gazetecilik yazıları üretmek için en iyi yerel kurum haline geldi.

İkincisi: KirkukNow, marjinal toplulukların gazetecilik meselelerini haber yapmak için en iyi medya kurumu haline geldi.

Üçüncüsü: KirkukNow, Internews International tarafından kadın ve toplumsal cinsiyet konularını ele almaya özen gösteren Irak medya kuruluşları arasında düzenlenen bir yarışmada 2019-2020'de En İlerici Medya Kuruluşu ödülünü aldı:

Dördüncüsü: KirkukNow, insan hakları ve ifade özgürlüğü haberleriyle en az altı yerel ödül kazandı.

Beşincisi: KirkukNow tarafından üretilen hikayeler, son yıllarda uluslararası basın-yayın kuruluşların Irak Kürdistan Bölgesi’nde dahil olmak üzere tüm Irak'ta onlarca yerel raporlar yayınlandı.

Genel olarak, bu yeni stratejiyi yazmanın amacı, önceki stratejilerin çoğunun başarılmasından sonra gelir, ancak şimdi yeni bir aşamaya doğru ilerlediğimiz için, yeni ihtiyaçlar ve zorluklar farklı, güncel vizyon ve hikayeler gerektiğinin bilincindeyiz.

KirkukNow, Nisan 2011'de kuruldu. KirkukNow web sitesi, tüm “tartışmalı bölgeler”deki gelişmelere ve ilgili değişikliklere odaklanan tek bağımsız medya kuruluşudur.

KirkukNow, ortaklarına teşekkür ediyor ve bu bölgelerdeki koşullar ne kadar karmaşık olursa olsun, gazetecileri gerçek eserler üretmeye teşvik etme ve onlara ilham verme misyonunu sürdürmeye çalışıyor.

KirkukNow, çalıştığı sürece çalışmalarına destek sunan “Wadi Kriz Yardımı ve Kalkınma İşbirliği Derneği (Wadi Association for Crisis Assistance and Development Cooperation), Free Press Unlimited-FPU, Azınlık Hakları Grubu (Minority Rights Group- MRG), Hivos, Haberler (Internews), Avrupa Demokrasi Vakfı (European Endowment for Democracy -EED), Sivil Haklar İçin Ateşkes Merkezi (Ceasefire center for civilian rights) ve Deutsche Welle -DW”ye sonsuz teşekkürlerini sunuyor.

  • FB
  • Instagram
  • Twitter
  • YT