140.Madde hayata geçirilmeyi bekliyor

Hadi Al-Amiri:Kerkük'teki tarım sözleşmeleri yenilenmemeli!

Kerkük, 2020/ Dakuk ilçesi, Hefteğari ilçesinde bir tarım alanı.Fotoğraf: KirkukNow

Ammar Aziz

Irak Anayasası'nın 140. Maddesinin Uygulanması Yüksek Komite Başkanı Hadi el-Amiri, Kerkük Valiliği'ndeki tarım arazilerinin Arap çiftçiler için sözleşmelerin yenilememesi gerektiğini söyledi.
Hadi Amiri'nin bu açıklaması, 12 Haziran'da Irak Tarım Bakanlığı'na gönderilen tebligatın akabinde geldi. Tebligatın bir kopyası Bakanlar Kurulu Başkanlığı, Kerkük Valiliği ve diğer bazı devlet kurumlarına gönderildi.
Hadi Al-Amiri tebligatta, Kerkük'te Arap vatandaşları için tarım arazisi sözleşmelerinin yenilenmemesini şart koşan 2012 tarihli 29 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına dayandırdı.
Tebligatta, "Mülkiyet devri, kamulaştırma, müsadere ve ihtilaflı bölgelerde Araplara ait olmayan tarım arazilerinin elden çıkarılması haklarının kaldırılmasına ilişkin bir grup olan Kuzey İşleri Komitesi'nin tüm kararlarının iptaline ilişkin 2012 tarihli 29 sayılı Karar (iptal edildi) Kerkük dahil olmak üzere tüm tarımsal sözleşmelerin iptali.
140. Maddenin Uygulanması Yüksek Kurulu yeniden faaliyete geçirilmiş olup, temel görevlerinden biri de bu tarım arazilerinin mülkiyetinin çözülmesidir.
Federal hükümetin kararı, tarım arazilerinin Kuzey İşleri Komitesi kararlarının açıklanmasından önceki durumuna döndürülmesini şart koşuyordu.
Bir nüshası KirkukNow'a ulaşan kitapta Hadi el-Ameri, Bakanlar Kurulu kararının halen geçerli olduğunu ve tarım sözleşmelerinin yenilenmemesi gerektiğini vurguladı.

140.Madde hayata geçirilmeyi bekliyor

 Komitesi'nin bir kararına göre, Kürt çiftçilere ait tarım arazilerinin çoğu ülkenin çeşitli bölgelerine dağıtıldı. Kerkük'te Kürt ve Türkmen ailelerin Arapla
Geçen yüzyılın yetmişli yıllarında, Saddam Hüseyin liderliğindeki Baas Partisi iktidarı sırasında Yüksek Devrimci Komuta Konseyi ve Kuzey İşleriştırılması ve sürgün edilmesi sürecinin bir parçası olarak orta ve güney Irak'tan gelen Arap çiftçilere tarım sözleşmeleri verildi.
Tarım arazilerinin mülkiyeti, Kerkük Valiliği ve diğer tartışmalı bölgelerde 20 yıldır askıda kalan ve Kürt, Türkmen ve Arap çiftçiler arasında gerginlik ve çatışmalara neden olan dikenli dosyalardan biridir.
Muhammed Şii el-Sudani liderliğindeki yeni kabinede 140. Maddenin Uygulanması Yüksek Komitesi yeniden faaliyete geçirildi. Komsyonun temel görevlerinden biri söz konusu tarım arazilerinin mülkiyet sorununu çözmektir.
2005 yılında Irak halkının çoğunluğunun oy kullandığı Irak anayasasına göre, tartışmalı bölgelerin kaderi, 140. madde ile belirtildi. Bu maddaye göre sorun üç aşamalı normalleşme, nüfus sayımı ve referandum tamamlandıktan sonra belirlenmelidir. 2007 yılı sonuna kadar ise bu uygulandı.
140. Maddenin Uygulanması Yüksek Kurulu Başkanı, Tarım Bakanlığı'na hitaben yazdığı yazıda "gerekli tüm tedbirlerin alınmasını" ve Komite'ye bilgi verilmesini istedi.

  • FB
  • Instagram
  • Twitter
  • YT