Kakeiler tek ses değil

Kakeiler, KYB ile KDP arasında 8 adayla bölündü

Kerkük/2020/Kakei karakteri Xalib Wali, Dakuk'un Zenqri köyündeki terk edilmiş evinin eşiğinde duruyor. Fotoğraf: Muhammad Almas

Muhammed Almas

Kakeiler, Irak Eyalet Meclisi seçimlerinde üç ilde sekiz adayla Kürdistan Demokrat Parti (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) partileri bünyesinde, kontenjan olmaksızın mücadeleye giriyor.

Seçimlere Kakei adayları, KDP ve KYB'nin listelerinde katılıyor; bunların dördü Kerkük Valiliği'nde, üçü Diyala'da ve bir aday da Ninova'da gösterildi.

KirkukNow’a konuşan Kerkük Valiliği'nin Kakei sakinlerinden Newzad Muhammed, “Sizi temin ederim ki, sekiz yerine 80 adayımız olsa bile, hepsi sandalye alsa, partilerle bağlantılı oldukları için bize hiçbir faydası olmaz” diyor.

Newzad Muhammed, Kakeilerin "dağılmasından" ve kaybolduklarını savunark, “Bizi mezheplerin, klanların ve aşiretlerin arasına koyun. Eğer Kakailer kararlarını verirlerse, o zaman mümkün olacak. Kendi listeleriyle katılacaklar, seçmenlerin büyüklükleri ve oy sayıları netleşecek”sözlerini kullandı.

Kakeiler "Ehl-i Hak" ve "Yarsan" olarak da biliniyor. Kakeilerin diğer dinler gibi kendi dinleri var, ancak bu din Irak Anayasasında resmi olarak tanınmıyor.

zanqar-1

Kerkük/2020/ Dakuk'un Kakeilerin yaşadığı köylerinden birinde bir Kakei vatandaşı. Fotoğraf: Karwan Salihi  

Newzad'a göre, “Kendimizi iyi tanımlamadığımız takdirde bağımsız adaylarımız olmayacak. Bazen mezhepçi olduğumuzu bazen de aşiret olduğumuzu söylüyoruz... Memleketin korunması bahanesiyle millete gözdağı verenler var” diyerek, “Dinin sırları var. Kakei bireyi dindar olduğumuzu söylemeye cesaret edemiyor.

Newzad'ın memnuniyetsizliği, Irak'ta bulunan diğer pek çok dini bileşene il meclislerinde ve parlamentoda kota koltukları tahsis edilirken, henüz kurulmamış olan Halepçe Vilayet Meclisi hariç Kakeilerin bu ayrıcalıktan mahrum bırakılmasından kaynaklanıyor.

Seçim yasasına göre eyalet meclislerinde Hristiyan azınlığın dört sandalyesi, Feyli Kürtlerinin iki, Sabean Mendean'ların iki sandalyesi, Ezidiler ve Şebeklerin ise birer sandalyesi var.

Biz işlerimizi diğer bileşenler gibi kotalı koltuklar tahsis edelim, kendi varlığımız olsun ve başka partilere başvurmak zorunda kalmayalım kararı aldık

KDP Kerkük listesinde yer alan Kakei adayı Mesud Mulla Perviz, Kirkuk Now'a şunları söyledi:

“Kakei adaylarının çokluğuna yol açan, özel çıkarların yanı sıra partizanlık ve iç çatışmalar da dahil olmak üzere çeşitli nedenler var. perde arkasında Kaka'ileri temsil ettiklerini iddia edenlerin bir kısmı.”

Kakeiler eyalet meclislerinde, Irak Parlamentosu ya da Kürdistan Parlamentosunda kendi bileşenlerine kota sandalyesi tahsis etmek için defalarca çabaladılar ama çabaları hiçbir sonuç vermedi.

“Diğer bileşenler gibi bize kontenjan tahsisi olsun, kendi varlığımız olsun ve başka partilere başvurmak zorunda kalmayalım diye işlerimize karar vermedik, dolayısıyla oylara güvenemeyeceğiz” Molla Pervez'e göre, Kakei seçmenlerinin dağılmış olmaları nedeniyle sandalye kazanmak için oy kullanmaları gerekiyor.

KirkukNow'ın gözlemlerine göre Kerkük Valiliği'ndeki dört adaydan sadece bir Kakei adayı KYB listesinde yer alıyor. Adaylar; Hicran Ağa, geri kalanlar ise KDP listesinde yer alıyor ve onlar da Mesud Molla Perviz.

KDP'nin iki kadın adayı var: Diyala'da (Hanekin) iki kadın aday, Afan Azad ve Henan Asad ile KYB adayı Sabah Kerim, Ninova'da ise bir Kakei adayı var. KYB'nin listesinde yer alan Vali, Muhammed Casim'dir.

KirkukNow’a konuşan Muhammed Casim, “Kakeiler, Yurtseverler Birliği ve Kürdistan Demokratik Birliği'nin listelerinde yer alıyor. Birkaç bağımsızımız var... Bağımsızlarla katılsak bile onların elde etmesi zor.-Adayların çokluğu oylarımızı dağıtsa da yeterli sayıda oy-” dedi.

Bir listede birden fazla Kakei adayı sunmanın, Kakeilerden bir aday için değil, "Kakeilerin oylarını çalmayı" amaçladığına inanıyor.

kakaiy (2)

Ninova/ 2019/ Yeniden inşasının ardından Ninova Ovası'ndaki Kakei dini tapınaklarından biri. Fotoğraf: KirkukNow'a özel  

Listelerde ve oluşumlarda Kakei adaylarının sürekli varlığına rağmen, parlamentoda sandalye kazanmalarına yetecek oyları almayı başaramadılar. Irak Parlamentosunun son seçim döneminde Irak valiliklerinde KDP ve KYB'nin listeleri çerçevesinde Kerkük ve Ninova’da iki sandalye kazanmayı başardılar.

“En büyük sorunumuz mevcut bölünmüşlük. Bazıları kendilerini aşiret, bazıları ise mezhep olarak görüyor ve bu da bizim bağımsız aday sahibi olmamıza ve kontenjan almamıza engel oluyor. Şimdi iki parti arasında bölündük ve onlar çıkarlarını ortaya koyuyorlar” diyen Leyla Sadık, Dakuk bölgesinde yaşadığını ve partilerin Kakailerin çıkarlarının önünde olduğunu söyledi.

Kakeiler ulusal anlamda Kürttür ve aramızda sadece inanç farkı vardır, bu da onların bize farklı bir grup olarak bakmalarına neden olmuştur.

Kakeiler, Kürdistan Bölgesi ve Irak'ın çeşitli bölgelerinde yaşamaktadır.Kerkük, Ninova, Halepçe, Erbil, Hanekin ve Diyala'nın bazı bölgelerinde Kakeiler bulunmaktadır.Gayri resmi istatistiklere göre sayılarının bin kişi 100 civarında olduğu tahmin edilmektedir.

Irak'taki Kakei seçmenlerinin oylarını takip eden siyasi gözlemci ve sivil aktivist Recep Asi Al-Kakei, Kerkük'te oy sayısının 20 bin ila 22 bin arasında, Ninova'da 15 bin ve Hanekin'de ise 5 bin olduğunu söylüyor.

“Dolayısıyla kota, siyasi arenada kendimizi bulmamız için en iyi seçenek” diyen Recep Asi Al-Kakei, "bağımsız Kakei adayının, güçlü bir sosyal statüye sahip olmadığı sürece, yarışta kotaya giremeyeceğine” inanıyor.

Kirkuk Now web sitesi son yıllarda Kakei meselesine özel önem vermiş ve Kakeilerin taleplerinin yerine getirilmesi de dahil olmak üzere gerek raporlar gerekse takipler yoluyla seçmenlerin sesini duyurmaya çalışmıştır. Bulundukları bölgelerdeki idari ve askeri makamların çoğunda temsil edilmekten yoksun oldukları için yasama ve yürütme kurumlarında temsil edilmeleri gerektiğini savunuyor.

Recep Asi Kakei, KirkukNow'a Kakeilerin kendilerini Kürtlerden ayırmadıklarını, dolayısıyla birden fazla adayları olduğunu ve kendi partilerini kuramadıklarını belirterek, nedenini ise şöyle anlatıyor; “Kakeiler; ulusal, gelenek ve kültürel açıdan Kürtler. Sadece İnanç farklılığımız var ve bu durum, benzerliğimize rağmen bize farklı bir unsur olarak bakmalarına neden oldu.”

Irak’ta İl Meclisi Seçimlerinin bu yılın 18 Aralık’ında yapılması planlanıyor. Irak'ın valiliklerinde bu seçim süreci 2013'ten bu yana yapılmadı ve Kerkük Valiliği 2005'te yalnızca bir kez katıldı.

 Bir sonraki Kerkük Valilik Konseyi, Hristiyanlar için bir kota koltuğu da dahil olmak üzere 16 sandalyeden oluşurken, Ninova Valilik Konseyi'ndeki sandalye sayısı, Hristiyanlar, Ezidiler ve Şebekler için bir kota koltuğu ve Diyala'daki koltuk sayısı da dahil olmak üzere 29 sandalyedir. Valilik Konseyi 15 sandalye bulunuyor.

  • FB
  • Instagram
  • Twitter
  • YT