Iraklı kadınlar; Toplumun yüzde 50'si ve hükümetin yüzde 5'i

Bağdat, 2020, bir kadın'ın bir sloganı "kadınlar toplumun yarısı, ve onlar diğer yarısı eğitiyorlar" kadınların önemini ve rolünü gösterir foto: Kirkuknow

Ferman Sadik

Politikacılar her zaman kadınların toplumun yarısı olduğunu söyler ve siyasi partilerinde ana roller vaat etmişlerdir, ama gerçekte bunun tersi olur. Iraklı kadınlar yönetim sisteminde göz ardı edildi, yüksek otoritenin sadece yüzde 1'ini oluşturdular.

6 Mayıs 2020'de güven alan Mustafa Kazmi'nin yeni hükümet kabinesinde sadece 1 kadın bakanlık olurken, Irak parlamentosunun yüzde 25'ini oluşturuyor.

Irak'ın daimi anayasasında, Kota sistemi dışında, 20 maddesi kadınlara erkeklerle birlikte genel çalışmalara katılmak ve seçim ve aday olmak da dahil olmak üzere siyasi haklarına ulaşmak için her hakkı veriyor.

Kadınlar, hükümette bir azınlık

 

Baas hükümetinden sonraki 17 yıllık tarihte, kadınların hükümete siyasi katılımı her zaman azalıyordu.

Ilk kadın bakan Nesrin Bervary'ydi, 2003 yılındaki hükümet kabinesinde inşaat bakanlığındaydı.

hkwmat-1
Bağdat, Mayıs 2020, Mustafa Kazmi liderliğindeki yeni kabineye güvenerek sadece bir kadın bakan oldu, foto: Parlamento ilanı 

Bundan sonra, geçici Ayad Ellavi hükümetinde (2004- 2005) en fazla kadın bakan oldu, 6 bakandı, kadınların katılımı bir daha bu sayıya ulaşmadı. 

Ibrahim Caferi'nin önderlik ettiği geçiş dönemi hükümetinde (2005- 2006) 5 kadın bakan oldu. 

Parlamento'dan güven alan ilk Irak hükümeti Nuri Maliki'nin hükümetiydi, (2006-2010), o kabinede 3 kadın bakan oldu. Nuri Maliki'nin ikinci hükümet kabinesinde (2010- 2014), 2 kadın bakan vardı. 

Heyder Abadi'nin yeni hükümeti Daiş'in ortaya çıkmasından sonra (2014- 2018), 2 kadın bakan oldu, bunlardan biri iptal edilen milletin bakanı idi, 2016'ya kadar başka bir kadına başka bir bakanlık verildi. 

2018'de kurulan ve 2019'un sonlarında protestoculardan baskı altına alınan Adil AbdulMehdi'nin kabini istifa etti, başından beri kadın bakan yoktu ve hükümet döneminin sonuna kadar bir kadın eğitim bakanlığı için parlamentonun güvenini kazanmıştı. 

Hükümetin Mustafa Kazemi başkanlığındaki son kabine, sadece bir kadının bakan olduğu toplam 22 kişiden 15'i için güven kazanmayı başardı.

 

Kota; Kadınların kurtarıcısı  

Irak parlamentosunda kadınlar için katılım hakkı yasa ve anayasa ile belirlenir, bazen seçilen sandalyelerden daha fazla alırlar. 

1925'den 1980'e kadar hiçbir Irak parlamentosunda kadınların göreve gelme hakları yoktu ve o zamandan beri kendilerine parlamento veya Ulusal Meclis için aday olma hakkı verildi.

  Cesur ve yetenekli kadınlar yüksek pozisyonlar için aday gösterilmelidir 

2003 yılından sonra ve yeni Irak hükümeti içinde, kota sistemi yasa ve anaysa tarafından kadınlar için düzeltildi, ancak parlamento'da yüzde 25'ten az olmamalıdır. 

Kota sistemine göre, Irak parlamentosunun ilk döneminde, 2005 yılında kadınlar parlamentonun 275 sandalyesinden 70 sandalyesini alabildiler. 

Parlamentonun 2010 yılının ikinci döneminde, sandalyelerin sayısı 325'e yükseldi ve kadınlar parlamentoda 83 sandalyeye sahip olabilir. 

2014 seçimlerinde 83 kadın parlamentoya ulaşabildi, 22 aday sandalyeleri kendi oylarıyla ve Kota sistemi olmadan alabildi. 

2018 yılındaki parlamentonun son döneminde, kadınlar 329 sandalye arasında 84 sandalyeye sahipti, bazıları kendi oylarıyla ve Kota sisteminden bağımsız olarak sandalyeleri aldı.

 

 Katılmayan kadınlar mecliste pozisiyon istiyor 

Eylemciler ve protesto kadınları, ülkenin otoritesine olabildiğince katılmayı gerekli görüyorlar, Kota sistemi veya hiçbir etkisi olmayan bir katılımla değil. 

Lemia Alamidi, Irak'taki protestocu ve eylemci, Kota sisteminin kadınların pozisyonunu azalttığını düşünüyor, çünkü kadınlar kendilerini kanıtladılar ve Kota sistemine ihtiyaçları yok

zhnana baxda
Bağdat, 2020, protestolarda kadınların önemli rolleri var foto: Kirkuknow 

"Kadınlar Kota sistemine ihtiyaç duymazlar, ancak ortak entelektüelleri toplum içine yaymaları ve insanların kadınlar hakkındaki düşüncelerini değiştirmeleri gerekir, kadınların bile kadın adaylarına oy vermemeleri koşulu var, bu büyük sorun", Lemia (Kirkuknow)'a dediği gibi. 

O düşünüyor ki "Kadınların siyasi sürece katılımı zayıf ve parlamentodaki ve partilerindeki listelerin liderleri hareket ediyor". 

Ekim 2019'dan bu yana Bağdat ve diğer şehirlerde 300'den fazla Iraklı kadın, eşitsizlik ve hizmetlere karşı protesto göstererek kadınların ülkeye katılımını istiyor. 

"Uzaktan kontrol edilmesi gereken kadınlara değil, cesur ve yetenekli kadınlara yüksek pozisyonlar için aday gösterilmelidir... birçok erkeğin hak etmedikleri bir pozisyon aldıklarını görüyoruz ve bu erkeklerden daha iyi birçok kadın var", Alamidi dediği gibi. 

Aktivist kadın örgütlerinden bu durumlara karşı durmalarını istedi, artık cehaleti kabul etmemeliler, "Kadınlara yüksek rütbeli görevler vermemek siyasi süreçte tehlikeli bir terimdir ve göz ardı edilmemelidir".

 Liderlik isteği 

Bazı kadın politikacılar, sadece parlamenterler ve bakanlar değil, ülkenin cumhurbaşkanlığı düzeyine ulaşmak için çaba gösterilmesi gerektiğine inanıyorlar. 

Mihasin Hemdun, Irak parlamento üyesi, (Kirkuknow)'a dedi ki "Kadınlar sadece genel müdür ve bakanın görevini devralmakla kalmıyor, aynı zamanda parlamento, bakanlar konseyi ve başkanlık da dahil olmak üzere üç başkanlığı da devralmak istiyorlar, bu hedeflere ulaşmak hala çok uzak olmasına rağmen".

 

Genel olarak Irak'ta kadın hakları verilmedi ve onlara karşı haksızlık vardı 

Hükümetin müzakerelerinde ve oluşumunda, dahil olan en az sayıda kadın ve adayda, hükümeti kadınlara belirli sayıda göreve tahsis etmeye zorlayacak bir yasa yoktur. 

"Gerçekte, kadınlar sahip olmaları gereken rolü görmemişlerdir, Genel olarak Irak'ta kadın hakları verilmedi ve onlara karşı haksızlık vardı", Hemdun dediği gibi. 

Mihasin Hemdun kadınları suçlamıyor, haklarını yeterince talep ettiklerini söylüyor, ancak ne yazık ki "siyasette erkek sesi kadınlardan daha fazla duyuluyor".

 

 Kadınların hala umudu var 

Bazı kadın parlamenterler partilerin siyasete katılmasını ve toplumu onlara daha açık hale getirmelerini istiyor, böylece gerçek rollerini görebiliyorlar. 

"Tarafların yeniden gözden geçirip toplumu daha açık hale getirmesini umuyoruz... örneğin Kürdistan'da parlamento lideri bir kadın'dır", Ihlas Dilemi, Irak parlamentosu üyesi böyle dedi. 

Kürdistan'da meclis lideri ve sekreteri kadın, ve bazı bakanlıklar kadınlar tarafından yönetiliyor. 

Ihlas (Kirkuknow)'a dedi ki "Kadınlar görevlerini yerine getirirken erkeklerden daha ciddidir, ancak bu iyi niteliklerle unutulurlar, ancak ciddi ve etkili rollerine saygı gösterilmeleri gerekir".

zhnan-9
Kerkük, 2020, 8 Mart'ta kadınların anlaşmazlıkları, kadınların evrensel günü foto: Kirkuknow 

2018'in parlamento seçimlerinde bazı koalisyonlar ve partiler önderlik etti. 

Bu parlamento üyesi, her eylemdeki rollerine ve konumlarına rağmen, yasa oluşumlarına katıldılar, fakat hükümet içinde geri çekiliyorlar. 

"Mevcut durum çok ilginç, kabilelerde bile kadınlar bu şekilde göz ardı edilmedi", İhlas İkilem kendi kabilesinden bahsetti, parlamento için burada destek oldular. 

Ve dedi ki "Ne yazık ki, partilerimiz sadece erkekleri görüyor, kadınlara bir şans vermiyorlar, aksine onlara zayıf gözlerle bakıyorlar". 

Ihlas'ı endişelendiren şey, bazı politikacılar arasındaki kadınların katılımını bir utanç olarak gördükleri kaos'tur, ne bakanlık ve hükümet yönetimine ulaşırsa.

  • FB
  • Instagram
  • Twitter
  • YT